CHARITON

Charitatieve instellingen

Voor mensenrechten, Politieke gevangenen, Raciale, seksuele en religieuze minderheden: Amnesty International

Giften aan Amnesty International te Amsterdam giro 454 000

Voor medische hulpverlening:

Artsen Zonder Grenzen (ofwel Medecins sans frontieres / Doctors without borders) te Amsterdam (e-mail: hq@amsterdam.msf.org) giro 4054

Leprastichting te Amsterdam giro 50 500

Stichting Liliane Fonds  (Foundation For Handicapped Children) Giro 66 77 67 Postbus 75 te  5250 AB Vlijmen (e-mail: liliane@euronet.nl)

Rode Kruis te Den Haag Postbank Gironummer 22.000

Overige hulpverlening:

Terre des Hommes STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND, V SPEYKSTR 3 2518 EV S GRAVENHAGE, telefoon 070-3652160, 070-3637940, giro 646 900 te Den Haag http://www.tdh.ca/

Mensen in Nood te 's-Hertogenbosch giro 1111 222

Stichting SIMAVI voor schoon drinkwater in Afrika en Azie d.m.v. financiering van een waterpomp: giro 70.70.70.430 t.n.v. Simavi, Spruitenbosstraat 6 te 2012 LK Haarlem.

Overige links:

Nationale Vereniging De Zonnebloem Langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en Hulpbehoevende ouderen

International Committe on Fundraising Organizations It is important that people in different countries can have confidence that international fundraising bodies are indeed bona fide and deserving of support.

Goede Doelen Veel nuttige informatie en links.

Action Without Borders.

Centraal Bureau Fondsenwerving beoordeelt de steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen. Iedereen kan terecht bij het CBF voor informatie en advies. U kunt het CBF bereiken via telefoonummer 020 - 417 00 03, fax 020 - 614 07 91 of op de Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam.

Url van deze pagina: http://www.xs4all.nl/~wichm/chariton.html

Laatst bijgewerkt: 7/11/1997

De informatie op deze pagina wordt belangeloos aangeboden. Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht vrijwaart u bij gebruik van deze gegevens, de makers van deze pagina van financiele aansprakelijkheid voor onverhoopte onjuistheden.

Reacties per E-mail