Hallo,

Hieronder volgt een samenvatting van artikelen op de Nederlandse sectie van deze hoofdzakelijk engelse website.
De bedoeling van deze pagina's is begrip te wekken voor enige minder bekende geestelijke en culturele aspecten van het leven. Met het verwijden van onze horizon zal ons begrip voor de veelheid van aspecten van de werkelijkheid groeien. Door ons referentiekader uit te breiden zullen we inzien dat het vastklampen aan een eenzijdige visie kan leiden tot fundamentalisme en zelfs extremisme, zowel in religieus, als wel in atheÔstisch/sceptisch opzicht.

Deze introducties gaan in op intrigrerende mysteriŽn en het geestesleven van de mens. De onderwerpen lopen uiteen van parapsychologie tot moderne Nederlandse kunst, van oude Javaanse mystiek tot moderne geestelijke stromingen. Ik ben ervan overtuigd dat de lezer die zich daarvoor openstelt op deze paginas een sleutel of aanwijzing kan vinden die hem/haar leiden naar een nieuwe visie op het leven. Scholieren/studenten een onderwerp voor een scriptie.

Dit is een onafhankelijke, niet-gesponsorde, financieel onafhankelijke website. De artikelen worden voortdurend aangepast, dus het loont de moeite om later nog eens naar ze terug te keren! Deze website heeft al zeven miljoen hits geboekt uit meer dan honderd landen, dus u is in goed gezelschap!

Michael

ONDERWERPEN:

Klik op de volgende onderwerpen om direct naar de korte samenvatting te gaan:

Het UFO enigma met 70 jaar krantenknipsels (click)

Al na de oorlog begon ik me te interesseren voor meldingen van vliegende schotels. Ik knipte altijd stukjes daarover uit de krant. In dit artikel en bijbehorende clip geef ik scans van oude krantenknipsels hierover uit lang vervlogen tijden, weer. Ik heb tientallen jaren moeten wachten op erkenning van het fenomeen, maar eindelijk is die in juni 2021 van de Amerikaanse luchtmacht gekomen. Waar komen ze vandaan is de vraag. Elke uitleg heeft zijn bezwaren.

Parapsychologie en een persoonlijk voortbestaan na de dood (klik)

Vanaf het begin van zijn ontstaan heeft de mens geloofd in een leven na de dood. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Een samenvatting van tien aanwijzingen die het geloof onderbouwen.

PARANORMALE STEMMEN (Klik hier voor verdere info)

Aandacht voor het verbazingwekkende fenomeen van de onafhankelijke directe stem die zich in de ruimte manifesteert en door alle aanwezigen te horen is. Stemmen van mensen die beweren eens op aarde geleefd te hebben. Zij vertellen wat er na hun dood gebeurde en de toestand waarin zij zich nu bevinden.
Ook wordt gekeken naar het verschijnsel van paranormale geluidsbandopnames (EVP) waar veel mee geexperimenteerd wordt.

DOOD GEEN EINDE (click here for further info)

Een vervolg op het bovenstaande. Jarenlang heeft een brits echtpaar bandopnames gemaakt bij het medium Leslie Flint in Londen. Hun verzameling is wereldberoemd. Geluidsclips van al of niet bekende personen: Ellen Terry (de 'Queen of the stage'), Oscar Wilde, Chopin, Mahatma Gandhi en andere communicatoren van 'gene zijde'.

De wortels van de NEW AGE (klik)

De New Age filosofie is geworteld in oude tradities: die van het gnosticisme, alchemy, rozenkruizers, vrijmetselaars en de lange tijd onbekende oosterse wijsbegeerte. In de 19de eeuw brak een oosterse renaissance aan. De esoterische tradities werden in 1875 omgesmeed tot ťťn geloof, dat van de Theosofie, door Mme. Blavatsky. Zij introduceerde opnieuw de begrippen van karma, reincarnatie en de holografische eenheid van het universum.
Occultisme wordt thans fel bestreden door Christendom en skepticisme. Een onderzoek naar de achtergronden van de New Age gedachte.

Islam (click here)

Mythe versus verlichting. Een psychologische benadering van de islam. Haar duistere verleden, glorietijd en verval en de redenen daarvoor. Is sexuele frustratie de oorzaak van extremisme?

De psychologie van geestelijke bewegingen (klik)

Welke psychologische mechanismen ontstaan onder groepen mensen en in het bijzonder in geestelijke bewegingen, waaronder sektes? Aan de orde komt de psychologie van de leider, de volgeling, en de groep in zijn geheel. In het bijzonder de essentiŽle kenmerken: de leer, toekomstvoorspelling, financiŽn, en het lot van degenen die uit de groep verstoten worden.

JAVAANSE MYSTIEKE BEWEGINGEN (klik hier)

De javaanse mystiek is geworteld in eeuwenoude tradities. Hun methodes en gedachtengang zijn nauwelijks bekend in het westen. Een enkele uitzondering daargelaten zijn deze bewegingen nooit buiten IndonesiŽ doorgedrongen.
Dit artikel werd aanbevolen door de Haagsche post.


Toegevoegd zijn oudjavaanse mystieke teksten (click)

Lees ook:

Een mysterieuze ontmoeting van schilder Auke Sonnega met javaanse mystiek op Bali in 1950 (klik hier)

.

SUBUD (klik hier)

Een geestelijke beweging uit IndonesiŽ, die zich over de gehele aarde heeft verbreid. Van hun geestelijke oefening, de latihan, wordt gezegd dat zij leidt tot een purificatie van de menselijke geest, waarna de leden een diepe innerlijk contact ervaren.

KUNST

De 'Cinťmatographe LumiŤre' een Mythe ?

Wie vond er nu werkelijk de cinema uit?

De geschiedenis van de cinema. Honderd jaar filmformaten

In meer dan een eeuw zijn talloze filmformaten uitgeprobeerd. slechts enkelen hebben stand weten te houden. Een overzicht.

De kunst van Cornelius Rogge (klik hier)


Cornelius Rogge is een van de meest vooraanstaande beeldhouwers. Zijn werk is aanwezig in de meeste nederlandse musea. Hij ontving voor zijn werk de prestigieuze David Roëll prijs van het Prins Bernard Fonds en werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Foto's en recensies van zijn werk.


NOSTALGIE

De vooroorlogse Amsterdamse Helmersbuurt (klik hier)


Een nostalgische impressie uit deze Amsterdamse buurt begrensd door de Overtoom, Eerste Constantijn Huygenstraat, Potgieterstraat en Nassaukade in de jaren dertig en veertig . De herinneringen aan de Christelijke Kleuterschool, Spieghelschool en Jacob van Lennepschool. Met foto's.


De werelden van IJsbrand Rogge 1929 - 1960 (klik hier)


In deze autobiografische terugblik beschrijft IJsbrand Rogge gedetailleerd zijn jeugd in vooroorlogs Amsterdam, de oorlog, hongerwinter, en bevrijding over de periode 1929 - 1949. Daarna zijn vertrek en verblijf in Hong Kong, Japan en Spanje van 1949 tot 1967. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van zijn archief en briefwisselingen. Verlucht met eigen foto's en videoclips.

Autobiografische foto's 1929-1961

360 foto's uit mijn leven, familie, vrienden en collega's: FlickrVideo clips op YouTube


Op YouTube heb ik 1250 video clips staan van films die ik zelf opnam tussen 1938 en 2011 in Nederland, Hong Kong, Japan en Europa. Bovendien zijn er door anderen opgenomen reisfilms bij uit lang vervlogen tijden.


Engelse paginas op deze site:

Klik op de volgende onderwerpen om direct naar de korte samenvatting te gaan:


Ik ontvang graag uw reacties per email: manandu@NOSPAMxs4all.nl , maar verwijder eerst 'NOSPAM' uit het adres.

Deze pagina op het web sinds 25 juli 2004. Laatste wijziging 17/1/2022


(foto Vondelpark, Amsterdam, © Michael Rogge 2022)| Paranormal voices | | sound clips | | foreign language pages | | Spontane gewaarwordingen | | Dutch webpages |
| Javanese mysticism | | Subud | | New Age | | The Christ myth | | Reflections on Islam |
| parapsychology | | group psychology | | failing predictions | | precepts for living |
| cinematography | | art | | index | | spiritual links |