INTRODUCTIE en OVERZICHT

de W E R E L D E N van
I J S B R A N D

INTRODUCTIE

Naarmate men ouder wordt komen herinneringen uit het verleden sterker en sterker naarboven. In 2005 bekeek ik eens al de aantekeningen die ik in meer dan een halve eeuw bij elkaar had gesprokkeld: brieven, aantekeningen, foto's, knipsels, documenten. Het idee kwam bij me op hoe aardig het zou zijn alles bijeen te brengen in één chronologisch geheel. Ook mijn broer Kees/Cornelius had daar veel interesse in.

Het meeste van wat volgt heeft betrekking op mijzelf, maar ik heb het aandeel van mijn familie niet achterwege willen laten. Deze autobiografie is ook in nagedachtenis van familieleden die ons ontvielen. Zij worden weer tot leven gewekt als het ware.

Nog aansprekender is het als men ze in foto's in levende lijve ziet verschijnen. En nog meer tot de verbeeldingskracht spreken de schaarse bewegende filmbeelden uit de beginperiode. Thans heb ik die nu op YouTube 'ge-upload'.

De titel van mijn autobiografie verwijst naar de vele werelden waarin ik leefde. Niet alleen in fysieke zin, maar ook in de geest. Mijn interesses brachten me in allerlei situaties en contacten - beïnvloedden zelfs mijn levensloop. Als men in leiding in het leven wil geloven dan stuit men op tijdstippen waarin een enkele keuze het verdere levenslot voorgoed bepaalt. Had ik in 1948 voor carrière bij een andere bank gekozen dan had dat tot gevolge gehad dat ik mogelijk nooit in het Verre Oosten terecht was gekomen. Ik had dan nooit de mensen daar mogen ontmoeten en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die geboden werden.

Later zette ik zelf oproepen in krant om contact te zoeken met mensen die mijn interesses deelden. Zo ontmoette ik in Hong Kong Husein Rofé die me op het pad Subud wees. Dat heeft later ook mijn leven bepaald

In 1959 maakte ik bij toeval kennis met Ed en Gerda van der Elsken in Japan. Zij haalden me over om het bankvak voor dat van het filmen te verwisselen. Had ik hen niet ontmoet dan was ik waarschijnlijk verder bij de bank gebleven. Alles wat ik in de 'Nabeschouwing' over mijn terugkeer naar Nederland in 1960 heb beschreven zou dan nooit plaats gevonden hebben.

Zo wordt men per toeval ook in een bepaald gezin geboren, krijgt men een serie genen mee die het karakter en voorkomen bepalen. Men moet maar leren roeien met de genen die men toebedeeld krijgt. Ik mocht mij in velerlei opzicht gelukkig prijzen.Ik had het geluk niet in een Christelijk gezin opgevoed te zijn. Zo vele schrijvers geboren in mijn tijd beklagen zich over het trauma dat ze van de strikte, preutse opvoeding overhielden. Mijn broer en ik werden door mijn moeder in Theosofische waarden grootgebracht. Dat hield in: geen onderscheid tussen ras of stand, de eenheid van alle godsdiensten, 'geen godsdienst hoger dan de waarheid'. Zuiverheid van lichaam en geest was ook een ideaal, waar ik later afkeer van roken en drinken aan overhield waardoor ik een lang leven mocht genieten. In later jaren ruilde ik de Theosofische voor andere waarden in. Desalniettemin gaf ze ons een grootse visie op het universum in de kinderjaren.

Mijn vader verbleef dertig jaar in Indonesië. Zijn vader was daar dominee. In mijn leven speelde Javaanse mystiek later weer een rol. Mijn vader hield van de nieuwste apparaten. Op Java nam hij foto's op glasplaten en ontwikkelde die in manenschijn. Later schafte hij zich een stereo camera en kijker aan. Mijn eerste herinnering als baby is dat ik hem aan een filmprojector zag zwengelen die geheimzinnige beelden op een scherm wierp. Ik heb die tik van hem meegekregen en was van jongs af aan gefascineerd in projektoren en de magie van beelden die uit een rol film te voorschijn konden komen. Ik droomde er tientallen jaren over en nu ben ik er via YouTube clips nog mee bezig.


Dit resumé is ook een dankbetuiging aan allen die naast mij stonden. Ik heb veel aan mijn familie, ooms en tantes gehad. Ik hoop hiermee een gedenkteken opgericht te hebben die hun uit de vergetelheid rukt zodat ze in de herinnering van volgende generaties mogen voortleven. Net zoals de Chinezen, die in hun voorvadercultus geloven dat de overledenen zo lang zullen blijven voortbestaan als hun zielen in nagedachtenis vereerd worden.

Ook heeft het samenstellen van de autobiografie mij aangespoord om kontakt te zoeken met veel van de personen die een rol speelden in mijn leven. Ik vroeg me af: 'wat zou er van hen geworden zijn ?'. Ik ploos telefoonboeken en het internet af om te zien of ze nog traceerbaar waren. Helaas de meesten bleken overleden, maar ik prijs me gelukkig te weten dat er een aantal dierbaren nog in leven zijn.

Oorspronkelijk schreef ik alles op ten behoeve van mijn broer, familieleden en andere geïnteresseerden. Terwijl ik er mee bezig was kwam het idee bij me op dat dit ook wel een stukje volksgeschiedenis was die niet alleen voortsproot uit het rekbare geheugen van een tijdgenoot, maar die gebaseerd is op verifieerbare onopgesmukte documentatie. Het reflecteert ook in zekere mate de omstandigheden in de wereld van het verleden en laat de voortgaande veranderingen zien. Er zullen veel familieomstandigheden aan de orde komen die de lezer nauwelijks zullen raken. Dit heeft ook niet de pretentie van een literair werk. Had ik dat wel gewild dan had ik er meer dan de helft uitgehaald en misschien heel wat bijverzonnen !

Het hoofdbestandeel van de documentatie is de briefwisseling die ik vele jaren met mijn vader, moeder en broer voerde en die we allebei als een kostbaar goed hebben bewaard in vele dossiers. De autobiografie gaat niet veel verder dan de jaren zestig. Toen werd een hoofdstuk in mijn leven afgesloten. De briefwisseling kwam ten einde toen we elkaar geregeld zagen. Over het vervolg, Nederland in de jaren zestig, schreef ik een korte nabeschouwing, die ik nog zou kunnen uitbouwen mocht er belangstelling voor blijken te zijn.

De laatste tien jaren heb ik mij gericht op een medium dat nog veel meer mogelijkheden biedt: video clips, waarvoor een overweldigende interesse blijkt te bestaan over de gehele wereld. De meer dan 1250 clips zijn al door meer dan 100 miljoen kijkers bekeken, waaronder bijna 400 duizend abonnees..

Voor de lezers die het nederlands niet machtig zijn heb ik een aantal engelse paginas op het web gezet, bestaande uit foto's met bijschriften.

In de opzet van deze autobiografie heb ik gekozen voor een afstandelijke benadering door steeds over IJsbrand te praten, terwijl ik eigenlijk mijzelf bedoel. Misschien doet dit wel afbreuk aan het relaas. Ik merk bij de bezoekersaantallen op dat veel lezers stoppen bij mijn aankomst in Hong Kong. Ik krijg ook nauwelijks reacties. Ik zou zo graag horen wat men van mijn levensverhaal denkt. Schrijft u mij eens (wichm @ xs4all.nl zonder spaties) en spaar me niet !VOLGENDE HOOFDSTUKKEN


Condensed version in English with photo's and clips


Aanverwante links:

Facebook website 'Man and the Unknown'

Video clips on YouTube 'My Life' (Ik sta in het buitenland bekend als Michael Rogge)


Artikelen/interviews


Op internet sinds september 2016. Laatst bijgewerkt 13 mei 2022.


Read my other articles:

| Main page | | links to all articles | | paranormal voices | | sound clips | | foreign language pages | | Dutch pages |
| Did Jesus ever live? | | Javanese mysticism | | Subud | | parapsychology |
| group psychology | | 21st century | | precepts for living | | Does man have a soul? |
Reflections on Islam | cinematography | | art | | links | | spiritual awakening | | UFOs |