De W E R E L D E N
van I J S B R A N DPersonages
1929 - 60

Wat is er van de mensen geworden die in deze autobiografie beschreven staan?
Helaas zijn de meesten ons ontvallen.

Familieleden van moeder's zijde:

Familieleden van vader's zijde:


Klasgenoten, kennissen en vrienden uit schooltijd:


Vrienden en kennissen uit mijn banktijd:

De Nationale Handelsbank ging in 1961 op in de Rotterdamsche Bank. De z.g. buitenkantoren Bangkok, Hong Kong en Singapore werden in 1963 overgedaan aan de Chase Manhattan Bank en de Japan kantoren in 1964 aan de Continental Illinois National Bank.

De Nationale Handelsbank was een van de weinige instellingen waarvan de stafleden jaarlijks een reunie (klik voor Handelbank foto's) hielden. Helaas kwamen de mensen van de Indische kantoren, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leefden onder aansporingen als 'door de zure appel heen bijten', er bekaaider af, vergeleken met hun collega's van de buitenkantoren die in verhouding vorstelijk beloond werden. Bovendien wachtte laatstgenoemden soms nog een toekomst bij een amerikaanse bankinstelling, die voor velen het begin werd van een buitenlandse carrière. Deze reunies zijn wegens teruglopende opkomst door sterfte in 2012 beeindigd. Nea Gieske, die zo o.m. organiseerde stierf in 2016.


Recapitulatie hoofdstukken:

Recapitulation of only photos and clips with English captions:


Laatst bijgewerkt 22 oktober 2019


| Main page | | links to all articles | | paranormal voices | | sound clips | | foreign language pages | | Dutch pages |
| Did Jesus ever live? | | Javanese mysticism | | Subud | | parapsychology |
| group psychology | | 21st century | | precepts for living | | Does man have a soul? |
Reflections on Islam | cinematography | | art | | links |