De W E R E L D E N
van I J S B R A N DPersonages
1929 - 60

Wat is er van de mensen geworden die in deze autobiografie beschreven staan?
Helaas zijn de meesten ons ontvallen.

Familieleden van moeder's zijde:

 • Rens (Rinske Tjitske) 1901, de oudste, trouwde tegen wil en dank Willem Lodewijk van der Wal, boekhouder bij machinefabriek G.H.Broekman Lzn. N.V. Maar eigenlijk ging haar hart uit naar die lieve jongen in het haringstalletje. Ze gaf Wim de bons en vluchtte naar het adres van een vriendin om hem te ontlopen. Wim liet dat niet over zijn kant gaan en dwong haar moeder met het mes op tafel om haar adres prijs te geven. Zij zou spoedig met hem in het huwelijksbootje stappen. Zij hadden raakpunten. Wisten precies wat ze wilden en gaven geen duimbreed toe. Zij kregen vier kinderen: Wim, Det, Renald en Otto. Vader Willem Lodewijk werkte zich op tot directeur en begon een fabriek voor kleurenpersen. Zij trokken in een luxueuse villa in Blaricum en staken de rest van de familie de ogen uit in pracht en praal. Willem stierf in 1979, Renske in 1998, haar zoon Wim in de jaren zestig en Otto in 1990.
 • Thea (Titia Geertruida) 1902, zou met IJ trouwen. Aanvankelijk genoten ze van de vruchten van zijn Indische welvaart. Reisden naar Parijs en Spa. IJ's geluk lachtte hem ook toe aan de roulettetafel. Steeds als hij weer veine had werd er royaal getracteerd. Totdat zijn kansen keerden en het stel de benen nam naar Nederland waar zij in Vught woonden. In 1928 verhuisden ze naar de Bestevaerstraat in Amsterdam en vervolgens in 1929 naar de Admiralengracht aldaar. Daar begint ook IJsbrand's levensverhaal.
 • An (Anna Maria) 1906 zou trouwen met 'Bul' de Vetter. Volgens zijn familie onder zijn stand en werden daarom aan hun lot overgelaten. Zij kregen twee dochters: Noes en Tine. Hij kreeg TBC en stierf in 1932. Voor An en haar kinderen brak een tijd vol kommer aan. Zij woonden in de Wolvenstraat. Tine is overleden in 2005. Zij liet twee kinderen, Maud en Ron, achter, die inmiddels weer getrouwd zijn en veel kinderen hebben. An's ex-echtgenoot stierf in 2004. Noes stierf in 2006.
 • 'Broer' (Gerben Pieter) 1908 liep altijd met de ziel onder de arm rond. Zijn artistieke natuur kwam nooit tot ontplooiïng. Hij stierf in 1945 tijdens tewerkstelling in Duitsland, Hamburg. Stierf daar in 1945 tijdens de bombardementen.
 • Gré (Grietje Trijntje) 1910 trouwde met pensiongast Hill(ebrand) Goedheer. Een officier in de KNIL die met ziekteverlof was en zijn inkomen aanvulde met pianostemmen. Zij gingen tenslotte aan de Parklaan in Bussum wonen. Na de oorlog werd Mallorca hun tweede woonplaats. Gré was een overtuigd Jehova Getuige. Spaans kreeg ze nooit onder de knie. Hun enig kind Lida kwam daar ook wonen. Zij had twee zoons Vic en Ardon. De laatste liet een zoon Aran na. Zij stierven allen op Aran na op Mallorca en liggen daar ook begraven.
 • Trineke (Catharina) 1915, de oogappel van IJ, stierf in 1928 aan een hartkwaal. Een enorme klap voor haar moeder, die een poosje haar toevlucht tot spiritisme zocht en ook voor IJ, die daar te nuchter voor was en tenslotte met haar zuster Titia trouwde.

Familieleden van vader's zijde:

 • 'IJ' (IJsbrand Senior, Czn) stierf in 1950 and werd in Amsterdam gecremeerd.
 • Cor Rogge (broer van 'IJ') stierf in 1949 in Gheel, België.
 • Henny (Cornelius Hendrik) Rogge (psychiater) stierf in Caïro in 1953
 • Mien Thomassen, zuster van IJsbrand Senior, stierf in de jaren dertig.
 • Mien Thomassen, dochter van Thom en Mieb, trouwde met Henny Mulder. Zij emigreerden naar Wenen waar zij rond 2005 stierf.
 • Riet Drijver stierf in 1953 in Amsterdam
 • Frits Drijver (geboren Den Helder 2-5-1897) stierf in 1983 in Noordwijk. Biografie Frits Drijver
 • Mieb Thomassen stierf in 1974 in Bussum
 • Thom Thomassen Senior stierf in 1959 in Bussum
 • Thom Thomassen Junior woonde eerst in Epse met zijn vrouw Marianne van der Wijk. Later in Bussum. Hij stierf in 1991. Marianne in 2011.
 • Henk Thomassen stierf in 1997. Zijn vrouw Julie in 2002.
 • Cornelius Hendrik (Kees) Rogge (zoon van IJ) leefde met zijn vrouw Emmy op de Veluwe. Zij kwam op 4 juni 2022 te overlijden. Cornelius werd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd voor zijn oeuvre als beeldhouwer. Zij hadden twee kinderen: Yvette (overleden in 1999, liet een zoon Sybren Thomas Rogge na. Maarten Tessel, zijn vader, stierf in 1993) en Eyco, die met een Vietnameze, Hoa, trouwde. Zij hebben een zoon Alexander. Een interview van Cornelius met Paul van Vliet in augustus 2006 is te zien hier (klik).
 • IJsbrand Cornelius Rogge, zijn andere zoon, is nu 93 jaar oud, woont in Amsterdam en is auteur van deze biografie.

Klasgenoten, kennissen en vrienden uit schooltijd:

 • Annie Greutink bediende familie Thomassen-Ankersmit op de Buitenkamp in Epse, verwende IJsbrand altijd als hij kwam logeren in de oorlog. Zij trouwde tenslotte niet met de tuinman Arend, maar hertrouwde in 1947 met Elzo Sanders . Zij stierf in september 2013 op 96 jarige leeftijd en liet (klein-) kinderen na.
 • Cees André de la Porte emigreerde naar Canada, keerde terug in zijn vader's zaak Merrem & La Porte en stierf in 1993. Zijn vrouw Erna in 1998.
 • Arkel, Cor van, ging de grote handelsvaartvaart in. Was laatstelijk als loods werkzaam. Woont nu in IJmuiden . Zijn vrouw stierf.
 • Baalen, Ton van. Emigreerde naar Zuid-Afrika. Trouwde met Peggy, een Zuid-Afrikaanse, en had drie dochters en twee zonen. Hij stierf een tien jaar geleden aan geelzucht.
 • Bakkenist, Dolf, maakte de OHS af en kwam voor het verzekeringswezen terecht in Zuid-Amerika. Woont nu met zijn vrouw in Zeist en heeft een zoon en dochter.
 • Karel Bijderwieden had een zuster Astrid. Hij trouwde in 1954 kreeg twee kinderen. Daaruit kwamen 3 dochters, 2 zoons, voort en vervolgens 15 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Het tweede achterkleinkind is op de sterfdag van Karel geboren, 11 juli 2005.
 • Boer, Bareld, Rottevalle (Friesland). Bareld, Sjoerd en Sjoukje zijn overleden. Bareld de Boer overleed 26 november 1962 aan kanker evenals zijn dochter. Sjoukje Bijlstra woonde tot voor kort nog in Rottevalle.
 • Götze, Hans. Werd bekend fotograaf. Stierf in 1984. Naast kinderen uit een eerste huwelijk liet hij een zoon Hans Jr. achter uit een tweede huwelijk. De moeder van Hans Sr. overleefde hem een jaar.
 • Hoogendijk, Andreas, woont in Driebergen. Zijn moeder en beide zusters zijn gestorven.
 • Krook. De familie in de Pijp die IJsbrand met zijn vader bezocht keerde voor de oorlog terug naar Indonesië. Vader August overleed in 1944 in een jappenkamp. (Een lot dat mijn vader ook had kunnen overkomen als hij naar Indonesië was teruggekeerd!) Twee van de zoons Beng en Cor, werden soldaat bij de KNIL en kwamen om bij de torpedering van het Japanse transportschip Junyo Maru in 1944 voor de kust van Sumatra; een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis.
 • Pathuis, Arnold, heeft later 5 j. HBS en MTS doorlopen. Woont met zijn gezin in Alkmaar. Is helaas praktisch blind geworden.
 • Peeters, Toos. Overleden in Rotterdam.
 • Presser, Sam: Op transport gesteld en vergast in Dachau in 1943, enige dagen voor zijn verjaardag. Samuel Presser,geboren: 22-11-1927 te Amsterdam,vermoord: 19-11-1943 te Auschwitz. Gedenksteen in monument Amsterdam.
 • Ruyter, Jurriaan de: Overleden eind jaren zeventig.
 • Carel, baron van Tuyll van Serooskerken: trouwde met dochter van ds. Schothorst. Werkte eerst als planter op Sumatra en keerde terug om theologie studie te gaan studeren. Hij verleed in 2014, zijn weduwe, van Schothorst, in 2018.
 • Frits van Unen, die ik al kende van de Fröbelschool in 1932 bleef op hetzelfde adres op de Overtoom wonen met zijn gezin tot 1989. Woont thans in Oosterhout met zijn beide dochters. Zijn vrouw Corry overleed in 2021.
 • Raymond Verstappen stierf rond 2002 in België en liet een gezin met kinderen achter.
 • Swart C., J. Voormalig hoofd van de Spieghelschool. Woonde in de Pretoriusstraat # 9, 1 hoog en is na de oorlog overleden.
 • Viruly, Michiel. Michiel werkte bij de Nedlloyd in Singapore. In de jaren tachtig zette hij een eigen scheepvaartmaatschappij op in Hong Kong en woonde op Discovery Bay, Lantau island. Hij overleed rond 1999 in Singapore en liet een zoon Jan Michiel na. Zijn vrouw woont bij Antwerpen. Zijn oom Ben ter Haar woonde met zijn vrouw en kinderen op de Lijstert in Epse, waar eens mijn tante Riet Drijver-Ankersmit tot 1947 verbleef.
 • Wouter van Bommel van Vloten woonde met zijn gezin in Canada en had een prachtige bomenwekerij. Hij en zijn broer Henk zijn niet meer in leven.
 • Zwitselaar, Wim: Werkte bij KNSM. Woonde met gezin in Egmond aan Zee. Verwoed bridger. Vierde in november 2009 zijn 80ste verjaardag.

Vrienden en kennissen uit mijn banktijd:

 • Hans Alberts sleet zijn laatste dagen in Hong Kong met een kwakkelende gezondheid en stierf aldaar op 13 mei 2014.
 • Bennett, J.G., stierf in de jaren tachtig.
 • Thom Blankvoort, oud-manager NHB Japan, stierf op 22 juni 1995 aan hersentumor.
 • Borgeest, Gus, die het Sunshine island project entameerde. Hij was een van de oprichters van de Conservancy Association. Helaas is er over hem weinig meer bekend zelfs niet bij de Conservancy Association.
 • Hans Brinckmann en Toyoko woonden afwisselend in Tokyo en Japan. Toyoko stierf in 2007 in Tokyo. Hans schreef 'The Magatama Doodle.'(2005) een autobiografie van zijn japanse jaren: 1950-2004. Ook in het japans uitgegeven. Een vervolg “Showa Japan: The Post-War Golden Age and its Troubled Legacy” verscheen in september 2008 bij Tuttle, en de 'Call of Japan' in 2020. Hans en IJsbrand exposeerden hun foto's in de Fujifilm Gallery in Tokyo: "Showa Japan seen through Dutch eyes" in september 2008. Er kwamen 49000 bezoekers. Click for a lecture: A Dutchman's sixty years affair with Japan' hier. De Japan Times schreef deze recensie: Dutch banker finds inspiration in Japan. Brinckmann schreef vijf boeken, waaronder over zijn leven in 'The call of Japan' (2020). Wij maakten samen een cruise naar Groenland in 2011. Woont thans in Fukuoka en bezocht Nederland regelmatig. Introduceerde in een lezing in Amsterdam zijn laatste boek in december 2016. Dit is zijn site.
 • Dik van Brummen stierf in 2004. Hij woonde daarvoor met zijn vrouw Brenda in Apeldoorn waar hij een isolatiebedrijf leidde. Hij liet drie zonen na, die nog bijkomen van het strenge Christelijke regime dat zijn vader thuis instelde: geen TV, bioscoop etc. Hebben wel dierbare herinneringen aan hem. Brenda is nog in leven en doet het wat minder strikt aan.
 • Arie Buitelaar trouwde met Irene. Trad in dienst van de Chase Bank, Taipeh en later bij een dochter van deze bank in Antwerpen. Hij is in de jaren negentig gestorven. Irene woonde in Brasschaat.
 • Czechowitz, Stefany, voor wie ik een film maakte over haar gospelboat, is overleden in de jaren negentig. Een andere acteur uit de film: Wing Gay, is pastor geworden, maar stierf op zijn 51ste aan kanker volgens een bericht van zijn zoon in Japan. Ook Peter uit de film stierf vrij jong.
  Enno (motorfiets) Roberto (MG) in YouTube clip
 • Enno Develing (zie video clip) schreef verschillende boeken. 'Alberto en ik' handelt over zijn avonturen met een Portugese jongen, Roberto da Silva, (zie video clip uit 1954) in het Hong Kongse nachtleven en daarbuiten. Enno werd tenslotte conservator bij het Haagse Gemeente Museum en schreef een paar boeken over zijn Hong Kongse en Nederlandse leven. Hij stierf aan de ziekte van Korsakov in de jaren negentig.
 • Drijfhout Sjoerd, hield het op Java niet uit. Terug in Nederland vatte hij zijn oude loopbaan op, verbeterde zijn maatschappelijke positie en werd tenslotte directeur van N.V. Emaillefabriek “Langcat” in Naarden. Trouwde na terugkeer in Nederland met Martha Eijgelaar. Zij hadden drie zoons en twee dochters. Hij stierf in 2001 in Blaricum in een ziekenhuis niet ver van de Ginckel.
 • Ed van der Elsken legde zijn fotografische indrukken vast in 'Sweet Life'. Er staan vele fotoboeken op zijn naam en hij geniet als fotograaf groot aanzien. Hij stierf in 1990. Hij scheidde van Gerda, die op 9 juli 2006 stierf. Zij hadden twee kinderen: Tinelou en Daan. Hij keerde nog vaak naar Japan terug. In 2010 werd een tentoonstelling in Rotterdam gehouden van zijn Japanse foto's en films. In de pers werd grote aandacht besteed aan overzichtstentoonstellingen in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Nederlands Foto Museum in Rotterdam.
 • Wim Fleurbaaij werkte tot zijn pensioen bij de Crocker National Bank en woont met zijn gezin in Carlsbad, 25 mijl ten Noorden van San Diego, USA.
 • Frank Goldberg ging later voor de Dairy Farm en de Hong Kong Trade Development Council werken. Terug in Nederland was hij een van de oprichters van de Eurocard. Thans geniet hij van zijn pensioen op de Gran Canaria en deels in Nederland.
 • Tjomme van Gulik, onze manager in Hong Kong, stierf rond 2002.
 • Ton de Haan, alias Ajam, stierf eind jaren 90 in Maastricht. Zijn japanse vrouw was al naar Japan teruggekeerd.
 • Arie Heerding trouwde in 1962 met Joyce Cheung Soo Ying, de dochter van een klant van de Nationale Handelsbank, Lipton Chuang, van Lap Heng Co. in Hong Kong. Verbleef lange tijd in Singapore en stierf in de jaren tachtig.
 • Henk Heithuis. Die in 1957 in Kobe bij het consulaat om hulp zocht, gecastreerd zijnde na misbruik in Katholieke instellingen, stierf in 1958. Eerst in 2012 slaagden mijn broer en ik er in aandacht van de media te krijgen voor dit opzienbarende geval van kindermisbruik. Ook in het buitenland, tot Rusland toe, werden items op TV uitgezonden. De commissie Deetman werd door een kamercommissie verweten dat zij dit geval niet in haar rapport had opgenomen. Zijn geval wordt nog steeds doodgezwegen.
 • Holtman, Jacques, de violist, stierf in 2005, 71 jaar oud, in ouderlijke omgeving in Limburg. Hij liet een zoon na.
 • Jan van der Horst stierf in de jaren zeventig in Zuid-Africa.
 • John Jansen, bleef in het bankwezen (HBU en ABN) en woonde met zijn vrouw in Javea, Spanje. Hij heeft een zoon Edgar. Overleden rond 2020.
 • Andries Jansma, werkzaam in Tokyo en Osaka, trouwde met een Canadeze, Nancy, en woonde in North Carolina. Hij overleed op 17 maart 2013.
 • Dolf Knul was getrouwd met Fay Swen. Schopte het nog ver in international banking. Hij kwam op 4 november 2018 in Brazilië te overlijden
 • Koster, Weero, is overleden. Een van zijn zoons heet ook Weero en is advocaat voor de energie industrie.
 • Constant van Kretschmar overleed in 2009
 • Piet Lanting stierf in de jaren vijftig na terugkeer uit Hong Kong in Nederland.
 • Col. Maxwell overleed in Ierland rond 1970.
 • Morhaus. In 1937 werd J.H. Morhaus, agent van de Nederlandsch Indische Handelsbank benoemd tot honorair consul in Amoy. Hij kreeg eervol ontslag in 1941. Zijn opvolger werd C.A. Melchers, ook van de NIHB. Na de oorlog en internering werd hij agent in Hong Kong. Bij zijn pensionering werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Morhausen vertrokken daarna naar Australië. Daarna is niets verder van hen vernomen.
 • Paul Morreau nam ontslag in 1957. Hij emigreerde met zijn vrouw Barbara naar Nieuw Zeeland en werd daar veld-predikant. Hij overleed in 2004 toen hij 82 was. Barbara en hun vier zonen wonen nog in Nieuw Zeeland.
 • Carl Müller werkte tot zijn pensioen bij de Chase Bank en woonde met zijn vrouw Anja deels in Florida, deels in Nederland. Hij stierf op 6 februari 2009.
 • Adriaan Noë, werd manager in Bangkok. Trok zich tenslotte terug in Djakarta, waar hij een fabuleuse collectie Indonesisch antiek zilver opbouwde. Dat werd na zijn dood voor een paar miljoen gulden geveild. De opbrengst kwam ten goede aan misdeelde Javaanse straatjongens.
 • Okamurasan, zijn bediende uit Kobe, heeft IJsbrand bij terugkeer in Japan in 1989 niet meer kunnen traceren, noch de kruidenierszaak die hij daar overnam.
 • Rudi von Pestel werkte later als manager van de internationale afdeling van Crocker National Bank in Los Angeles. Tegenwoordige status onbekend.
 • Husein Rofé woonde afwisselend in Singapore en Hawaii en reisde voortdurend de wereld rond. Hij stierf in Singapore op 23 januari 2008 aan een hartaanval.
 • Hans van Rossum woont in Alkmaar. Zijn echtgenote Joke is helaas vroegtijdig overleden. Hij is hertrouwd met Anna. Hij heeft een webpagina o.a. gewijd aan astrologie.
 • Van Henk Rozenbroek is niets verder bekend.
 • Harry Sardeman woonde tot op hoge leeftijd in Amerika. Hij overleed in mei 2012.
 • Dick Schotanus is op 24 april 2009 overleden. Zijn vrouw Amé 8 april 2015.
 • Simon Shima, uit Osaka, is naar Amerika geëmigreerd als stedelijk architect en woont nu in Arizona, Amerika. Hij heeft zijn spirituele interesses niet verloren.
 • Henk Steenbergen ging later bij de Bank of America werken, o.a. in Bangkok. Verder is hij uit het zicht verdwenen.
 • Steenken, Cor & Peggy. Cor stierf eind mei 2006. Hij liet een uitgebreide familie achter.
 • Daan Steyn Parvé nam na zijn verlof ontslag en ging voor het bankiershuis Hope werken in Gouda. Hij nam afscheid van het leven in de jaren zeventig.
 • Pak Subuh overleed in 1986. Zijn Subud beweging is nu over de gehele wereld bekend.
 • Tetsuya Tatebe, later Rozak Tatebe. Rozak heeft boeken over zijn ervaringen in Subud geschreven. Is eind 2021 overleden.
 • Evert Veldhuijzen stierf op 18 april 1999 in Raphine, Rockbridge, Virginia. Zijn vrouw Sumiko op 23 juni 2001.
 • Gerrit Verschoor en zijn Japanse vrouw verhuisden naar Nederland. Er is verder niets over hen bekend.
 • Constant van Vlierden werd directeur bij de internationale sectie van de Bank of America. Na zijn dood werd de Van Vlierden Educational Fund for Marin opgericht. Constant had een voorliefde voor deze county.
 • Karel en Julie de Waart emigreerden tenslotte naar Australië. Er is verder niets over hen bekend.
 • JanWillem van de Wetering had moeite de juiste vorm te vinden om zijn ervaringen in het Zen klooster vast te leggen. Er werd nog een gezamenlijk boek van hem met foto's van IJsbrand overwogen. Het werd tenslotte 'De lege spiegel', waarvoor IJsbrand de omslagfoto leverde. Later vestigde JanWillem naam als auteur van de vele Grijpstra en de Gier detectives en TV series. Janwillem placht namen van kennissen in zijn boeken te verwerken. Zo werd IJsbrand's naam in zijn boek 'De dood van een marktkoopman' gegeven aan een van de figuren daarin: Age Rogge! Janwillem stierf op 4 juli 2008 in zijn latere woonplaats Maine, V.S. aan kanker. Biografie Janwillem door Marjan Beijering .
 • Peter en Phia Wiersinga bleven in Japan wonen na zijn ontslag in de jaren zestig. Peter ontwikkelde zich tot een succesvol exporteur van electronica naar Nederland en andere landen. Phia overleed in 2020 in Tokio. Peter woonde deels in Tokio, verblijft thans in zijn huis aan de Kaag in Nederland.
 • Ds. Wildervanck en zijn vrouw zijn overleden. Zijn dochter Hanneke woonde in den Haag en was nog zeer nostalgisch over de 'Ginckeltijd'. Zij stierf eenzaam in 2015.
 • Wim Wortel emigreerde naar Ameria en trouwde met een Amerikaanse: Wenda. Hij ging daar bij de First Western Bank & Trust Co. werken als 'chief negotiator' . Hij stierf in 2002, Wenda reeds eerder.
 • Hans Wynia ging later voor de Nederlandse Bank voor Zuid-Africa in Umtali in het het toenmalige Rhodesië werken - trouwde met Dinia en stierf in 1973. Hij liet een zoon Erik John na, die met zijn vrouw in Zuid-Afrika woont.
 • Yamanakasan, IJsbrand's rechterhand in Kobe, zou later Ton de Haan opvolgen als manager in Osaka.
 • Nico van Zelm ging in de jaren zeventig met pensioen en woonde in Ermelo. Hij stierf plotseling op 4 mei 1998 aan een hartstilstand, negentig jaar oud.

De Nationale Handelsbank ging in 1961 op in de Rotterdamsche Bank. De z.g. buitenkantoren Bangkok, Hong Kong en Singapore werden in 1963 overgedaan aan de Chase Manhattan Bank en de Japan kantoren in 1964 aan de Continental Illinois National Bank.

De Nationale Handelsbank was een van de weinige instellingen waarvan de stafleden jaarlijks een reunie (klik voor Handelbank foto's) hielden. Helaas kwamen de mensen van de Indische kantoren, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leefden onder aansporingen als 'door de zure appel heen bijten', er bekaaider af, vergeleken met hun collega's van de buitenkantoren die in verhouding vorstelijk beloond werden. Bovendien wachtte laatstgenoemden soms nog een toekomst bij een amerikaanse bankinstelling, die voor velen het begin werd van een buitenlandse carrière. Deze reunies zijn wegens teruglopende opkomst door sterfte in 2012 beeindigd. Nea Gieske, die ze o.m. organiseerde stierf in 2016.


Recapitulatie hoofdstukken:

Recapitulation of only photos and clips with English captions:


Laatst bijgewerkt 10 juni 2022


| Main page | | links to all articles | | paranormal voices | | sound clips | | foreign language pages | | Dutch pages |
| Did Jesus ever live? | | Javanese mysticism | | Subud | | parapsychology |
| group psychology | | 21st century | | precepts for living | | Does man have a soul? |
Reflections on Islam | cinematography | | art | | links |